გარემოსდაცვითი ორგანიზაციების მონაცემთა ბაზა


ძებნის პარამეტრები


ძებნის შედეგები


თქვენი მოთხოვნა მუშავდება ...
No. ორგანიზაციის კოდი ორგანიზაციის სახელწოდება ელ.ფოსტა ვებ გვერდი
1 2 3 4 5 >
1 202057219 შპს“გ. ნათაძის სახ. სანიტარიის, ჰიგიენის და სამედიცინო ეკოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის“ საგამოცდო ლაბორატორია ketidadiani@gmail.com დეტალურად
2 245645235 სსიპ „ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრის“ საგამოცდო ლაბორატორია დეტალურად
3 212847277 შპს „მიკრობიოლოგის“ საგამოცდო ლაბორატორია mikrobiologi@mail.ru დეტალურად
4 205025676 შპს "მულტიტესტის" საგამოცდო ლაბორატორია multitest@wanex.net დეტალურად
5 204955842 შპს "ექსპერტიზა+-ის" საგამოცდო ლაბორატორია mziakharadze@yahoo.com დეტალურად
6 204888461 შპს "ციტო 2-ის" "საგამოცდო ლაბორატორია cito2@access.sanet.ge დეტალურად
7 237076524 შპს ადამ ბერიძის სახ. ნიადაგის და სურსათის დიაგნოტიკის ცენტრი "ანასეული" zonaluri@mail.ru დეტალურად
8 200141612 შპს "ეტალონის" პროდუქტის სერტიფიკაციის ორგანო temoexpert@yahoo.com დეტალურად
9 404889714 შპს სამეცნიერო-კვლევითი ფირმა „გამას“ საგამოცდო ლაბორატორია www.gamma.ge დეტალურად
10 204852089 სსიპ "ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს" საგამოცდო ლაბორატორია info@expertiza.gov.ge დეტალურად
11 245576256 ასოციაცია ”ფლორა და ფაუნა” guchmanidze@gmail.com www.florafauna.org დეტალურად
12 212699864 იმერეთის მეცნიერთა კავშირი ”სპექტრი” spectri@gmail.com დეტალურად
13 212706614 ქუთაისის საინფორმაციო ცენტრი khvichavashakmadze@gmail.com www.kic.ge დეტალურად
14 248387393 ველური ბუნების დაცვის საზოგადოება ”ჭაობი” izo.mucho@gmx.ne დეტალურად
15 216379880 სიქა – საგანმანათლებლო ინიციატივების ქართული ასოციაცია info.siqa@gmail.com www.siqa.org.ge დეტალურად